3 Boyutlu Modelleme ile Döküm Kalıbı Oluşturma

Günümüzde bilgisayarlarla tasarlanan birçok ürün artık 3d modelleme yöntemi ile fiziksel bir görünüme kavuşmaktadır. 3d modelleme, bir cismin görüntüsünü fiziksel bir kalıba sokmak için çeşitli bilgisayar programlarını kullanmak olarak da tanımlanabilir. Bu işlemin sonunda ortaya çıkan ürüne ise 3d model adı verilmektedir.

3D modeli hazırlanan ürünün imal edilme aşamasında kullanılan bir çok yöntem vardır. Ayrıca imal edilmek istenen hammaddenin ne olduğu(plastik, demir-çelik ve türevleri), parçanın kullanılacak olduğu alanın uygunluğuna ve kaç adet imal edileceğine göre karar verilir. Buna göre alüminyum, mdf kontraplak ve strafor malzemeden üretilen modeller amacına tam uygundur.  Kalıplama için hazırlanan model dökümhanelerde sentetik eya reçine adı verilen kalıplama yöntemleriyle döküme hazır hale getirilir. Ergitilmiş metalin hazırlanan kalıp içerisine dökülmesiyle gerçekleştirilen bu işlemde sıcaklığın yüksek oluşu (minimum 1560 derece), döküm işlemi uygulanan firmanın havalandırmasının sisteminin adeti , toplamda döküm sırasında kaç insanın aynı ortamda bulunduğu ve döküm süresi gibi etkenler kritik yapıya sahiptir.3D çizim ve model yapımının gerçekleştirilmesi ile ilgili uygulama çeşitleri oldukça geniştir. Döküm kalıbı oluşturma işlemini detaylı olarak ele almak gerekirse; MDF, kontrplak, gürgen, meşe, alüminyum ve strafor gibi maddelerle 3d modeli döküm işlemine veya diğer imal yöntemlerine hazırlamak olarak da anılabilir.

Alüminyum  Kalıp: Alüminyum döküm olarak adlandırılan bu işlemde, üretimi yapılması planlanan parçanın önceden üretilen modelini kullanarak kalıplama yapılır. Kalıp kumu kullanılarak yapılan bu işlemde kalıp içerisine önceden ergitilmiş alüminyum dökülmekte ve daha sonra soğumaya bırakılmaktadır. Soğuma işlemi tamamlanan döküm ürününün kumdan yapılan kalıplar kırılır ve (çıkarılmasıyla) model ortaya çıkmış olur. Alüminyum döküm genellikle hafif ve dayanıklı malzeme ile üretilmesi istendiğinde kullanılan bir yöntemdir.

Kum kalıba nazaran daha dayanıklı olan bu yöntemde, erimiş metal çelikten ya da farklı bir demir çeşidinden yapılan kalıba dökülmektedir. Hata toleransı bu işlemle minimuma indirilir. Çok sayıda parça üretmek isteniyorsa, bu yöntem tavsiye edilmektedir.

Kontraplak Model: Model öncelikle dökülmesi planlanan ürünün ahşaptan yapılmış bir kopyası olarak kabul edilmektedir. Kullanılacak olan ahşap mutlaka kuru, sert ve nemden uzak ortamda bulundurulmalıdır. Genellikle model maaliyetinin düşük olması amacıyla kullanılan, imal sayısı düşük olması istenen ürünler için kullanılır. Hızlı deforme oluşu nedeniyle uzun imal adedine sahip modellerde kullanılması tavsiye edilmez.
MDF Model: Sunta ile benzer yönleri olsa da daha farklı bir malzeme olarak kabul edilen MDF, farklı bir kalıplama aracıdır. MDF ince ve toz halinde bir malzemedir. Çok daha sıkı ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. MDF ile üretilen modeller , kolay işlenebilir yüzeyi nedeniyle aşındırma yöntemiyle şekil verildiğinde pürüzsüz bir yapıya dönüşmekte ve göze hoş görünmektedir.

Strafor Model: Strafor malzemeden de model üretimi yapılabilmektedir. Düşük maliyeti ve kaliteli döküm yüzeyi elde etmek için tercih edilen strafor malzeme ile sadece bir adet döküm yapılabilmektedir. Tek dökümlük modellerde tasarruf etmek için bu yöntem tercih edilebilir.

 

Diğer Makaleler

Menü